Địa chỉ:
376 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp. HCM
Điện thoại: 08-3820 3122
359 Hai Bà Trưng, Q3, Tp. HCM
Điện thoại: 08-2217 1552
Email: info@giayth.com